Проект

Загальне

Профіль

0122U201321

Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1 09.2022 01.2023 Проміжний звіт Аналіз перспектив розвитку ІТ у прикладних дослідженнях
2 01.2023 06.2023 Проміжний звіт Розробка концепції та методів удосконалення роботи організації з урахуванням сучасних напрямків розвитку ІТ та наявних ресурсів та ризиків

2.1. Реєстрація ЗІЕІТ у наукових мережах

2.1.1. Research4life.org [[https://registration.research4life.org/register/RegistrationList.aspx?language=EN]]
Research4Life content is grouped into the following collections:
Hinari is one of the world's largest collections of biomedical and health literature.
AGORA is an outstanding digital library collection in the fields of food and agriculture.
ARDI gives access to scientific and technical information.
GOALI focuses on law and social sciences, including politics, economics, philosophy, history and more.
OARE collects information resources on environment, including ecology, geography, energy and more.

2.1.2. The Global IP Address Database for Libraries and Publishers [[https://theIPregistry.org]]
2.1.3. [[https://zenodo.org/communities/zieit/?page=1&size=20]]

3 06.2023 09.2023 Проміжний звіт Розробка аналітичних інструментів впровадження ІТ в установах освіти і науки

3.1. Аналітика прикладних досліджень у розрізі установи [[https://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page=ustanovy]]

4 09.2023 01.2024 Остаточний звіт Впровадження результатів дослідження в практику діяльності ЗВО

Реєстраційна картка НДДКР [[https://nddkr.ukrintei.ua/view/rk/5273204b712f052b4c1e053d558c3934]]

Державний реєстраційний номер: 0122U201321
Відкрита
Дата реєстрації: 01-11-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки
Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.00

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут
економіки та інформаційних технологій"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22115979
Адреса: вул. Кіяшко, буд. 16-б, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69041, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380612399002
Телефон: 380612399001

3. Виконавець
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут
економіки та інформаційних технологій"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22115979
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кіяшко, буд. 16-б, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69041, Україна
Телефон: 380612399002
Телефон: 380612399001

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Сучасні напрямки розвитку інформаційних технологій у прикладних дослідженнях
Назва роботи (англ)
Modern directions of information technology development in applied research
Мета роботи (укр)
Ціллю робіт є визначення основних напрямків розвитку ІТ в установі на коротко- та середню перспективу, створення
концепції та методів удосконалення її діяльності відповідно до визначених напрямків з урахуванням наявних ресурсів та
можливостей, ризиків та перспектив зростання.
Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to determine the main directions of IT development in the institution for the short and medium
term, to create a concept and methods of improving its activity in accordance with the defined directions, taking into account
the available resources and opportunities, risks and growth prospects.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Освіта і наука

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1 09.2022 12.2023 Проміжний звіт Аналіз перспектив розвитку ІТ у прикладних дослідженнях
2 01.2024 12.2024 Проміжний звіт
Розробка концепції та методів удосконалення роботи організації з
урахуванням сучасних напрямків розвитку ІТ та наявних ресурсів та
ризиків
3 01.2025 12.2025 Проміжний звіт Розробка аналітичних інструментів впровадження ІТ в установах
освіти і науки
4 01.2026 12.2026 Остаточний звіт Впровадження результатів дослідження в практику діяльності ЗВО

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.21.65.03, 14.01.87, 06.01.30, 14.01.30
Індекс УДК: 004:001;007, 37:004.588;004.85, , 37:004

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Туровцев Геннадій Володимирович (д.ф.-м.н., професор)
Керівники роботи:
Левицький Станіслав Іванович (д. е. н., доц.)
Відповідальний за подання документів: Левицький Станіслав Іванович